IKI MOKSLO METŲ PRADŽIOS LIKO:

Logo

PAMOKŲ LAIKAS:

1 - 4 klasės

1. 8:00 — 8:45

2. 8:55 — 9:40

3. 10:00 — 10:45

4. 11:05 — 11:50

5. 12:10 — 12:55

5 - 8 klasės ir I - IV gimnazijinės klasės

1. 8:00 — 8:45

2. 8:55 — 9:40

3.10:00 - 10:45

4.11:05 — 11:50

5.12:00 — 12:45

6.12:55 — 13:40

7.13:50 — 14:35

8.14:45 — 15:30

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

2317750
Šiandien
Vakar
Šis mėnuo
Praeitas mėnuo
Viso:
2919
4689
14987
98704
2317750

Jūsų IP: 54.167.86.186
Data: 2015-09-03
   
Details


 2015 09 02

Rugsėjo 4 dieną SUTRUMPINTOS PAMOKOS
(pamoka 30 min.)


2015 09 01

Šv. Mišios gimnazistams parapijos koplyčioje,
Baltų 44B:

8:00 val. — 5A,5B, 5C, 5D, 5E, 7A, 7C; (Mišias laikys kun. A.Alminas)
9:00 val. — 6A,6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7B, 7D, 7E; (Mišias laikys kun. A.Alminas)
10:00 val. — 8A, 8B, 8C, 8D, 8E; (Mišias laikys arkivysk. Sigitas Tamkevičius)


2015 09 01 

Gimnazisto elgesio taisyklės (pristatymas).


2015 09 01

2015 rugsėjo 1-oji. Žinių diena.


 

Rugsėjo 1 d. Amžinybėn išėjo
pradinių klasių mokytoja Sonata Slidžiauskienė.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos rugsėjo 3 d. 11 val.
Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje, Baltų pr. 44b. 
Offise 365 pamokos mokytojams ir mokiniams.
Mokiniai ir mokytojai turės prisijungimą prie Offise 365 su e-pašto dėžute:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(jei turi du vardus bus naudojamas pirmas)

Gimnazistų slaptažodžiai pas auklėtojus.
Mokytojų ir kitų darbuotojų slaptažodžiai pas dir. pav. Mariją Šalčiuvienę.Prisijunkime prie
Rugsėjo 1-oji. 
Žinių ir mokslo šventė.
Gimnazijos kiemelyje vyks mokslo metų atidarymo minėjimas.

8:40 val.       1 klasės renkasi prie Baltų pr. 123.
                    Mieli pradinukai ir jų tėveliai >>

9:00 val.        I - IV gimnazijinės klasės gimnazijos kiemelyje, 
                     2 - 4 ir 6 - 8 klasės savo klasėse. 

10:30 val.     5 klasės gimnazijos kiemelyje.


2015 08 31

Yra atnaujintos mokinio elgesio taisyklės .
Paruošta socialinės veiklos programa bus skelbiama Office 365 tinklapyje.


Rugpjūčio 31 d. 9:00 val. Kvietimas į koplyčią.


Rugpjūčio 31 d. 10:00 val.  Mokytojų posėdis.


2015/2016 m.m. 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
5-8 ir I-IV gimnazijinės klasės
spausti čia >>


2015 08 29

Paroda „Ruduo 2015“.


2015 08 26

Rugpjūtį Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriais nustatoma neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka.

        

Rekomenduojama lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.


2015 08 26

Atvykusių į gimnaziją 2015/2016 m.m. pasiskirstymas į klases.


 2015 08 26

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)
2015 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS

PROGRAMA PDF
plakatas-programa A3,
plakatas-programa A4,
plakatas-programa A4 juoda-balta.

Apie atlaidų tradiciją skaitykite čia >>.


2015 08 25

Penktokų sąrašai: 5a klasė5b klasė5c klasė5d klasė5e klasė.


2015 08 25

Gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo vertinimo sistema.

Ugdymo karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokymo programas.

Kauno Jono Paulius II gimnazijos socialinės veiklos programa.

Vaizdo pamokėlės apie „debesis“.


Dėl priėmimo į gimnaziją ar perkėlimo į kitą mokymo įstaigą,
prašome atvykti į gimnazijos raštinę, Baltų pr. 103 - 103 kab.,
nuo rugpjūčio 25 dienos.


 

II gimnazijos laidos abiturientų brandos atestatų įteikimas
2015 m. liepos 13 d., 16:00 val.. Plačiau >> (papildyta 2015-07-14, 10 val.)


Direktoriaus įsak. „Dėl 5 klasių moksleivių komplektacijos“ 2015 06 10 V-107>>   
Moksleiviai atvykę iš kitų mokyklų į gimnazijos 5 klases. >>

Penktokų sąrašai: 5a klasė5b klasė5c klasė5d klasė5e klasė. (paskelbti 2015 08 25).


Pradinių gimnazijos klasių ataskaita už 2014/2015 m.m.


Pirmokų sąrašai:  1a klasė1b klasė1c klasė1d klasė,  1e klasė.


2014 - 2015 m.m. standartizuotų testų taikymas 4 klasėse.   
2014 - 2015 m.m. standartizuotų testų taikymas 8 klasėse.Gimnazijos bendruomenė gali rinkti ir išrinkti geriausių mokytojų dešimtukus. 

Baltų pr. 103, nemokamas bevielis prisijungimas prie E-MANODIENYNAS>>

     

 

 

 

 

 

 

 

   
Logo

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Logo

Kviečiame į Šv. Mišias kiekvieną sekmadienį 8:00, 10:00, 12:00 (Suma) parapijos koplyčioje, adresu Baltų pr. 44a.

KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS PARAPIJA

Gimnazijos rėmėjas — UAB „Mikrotestas“.
Radvilėnų pl. 17, (įvažiavimas iš Baranausko g.), Kaunas LT-50256
   
Gimnaziją remiantis saksofono muzikos melodijomis...
Pranas Stropus.
   
Kauno žygeivių - folkloro klubas „Gilė“.
Judėk, krutėk, nenurimk!
   
TEO LT mūsų gimnazijai (Baltų pr. 103) elektroniniam dienynui sukūrė nemokamą „TEO Wi-Fi“ ryšį.
Veikti socialiai atsakingai, TEO požiūriu, reiškia veikti etiškai, sąžiningai ir skaidriai rinkos, aplinkosaugos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu.
   
Cgates Jono Pauliaus II gimnazijai tiekia šviesolaidinį internetą ir televiziją.
Mūsų gimnazijoje - Cgates iniciatyva moksleiviams ir mokytojams padeda įveikti kasdienines užduotis.
   
Sportinių šokių klubas „Junda“.
Šokite! Būsite sveiki, gražūs ir laimingi.
   
Mokyklų bibliotekų modernizavimas
Įgyvendinus projektą sukurta ir atnaujinta mokyklų bibliotekų struktūra, pagerinta mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybė bei užtikrintos geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos.
   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2013-09-08