Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR
(angl. GDPR)

Logo

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

Logo

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa

Logo

...

PARAMA  

   

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

9015788
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Viso
80
1206
80
5312835
32390
73409
9015788

Your IP: 172.31.28.20
2018-10-21 02:10
   

 Psichologinė pagalba telefonu ir internetu>>


Logopedai

 • Tiria mokinių kalbą ir išaiškina jų kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimus;
 • Nustato kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;
 • Teikia korekcinę logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų; t.y. tarties, rašymo, skaitymo, mikčiojimo ir kt.;
 • Parenka diferencijuotus, specifinius, efektyvius metodus ir būdus šiems sutrikimams šalinti;
 • Supažindina tėvus su jų vaiko kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimais;
 • Šviečia pedagogus, tėvus (globėjus), mokinių kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas 

 • Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, psichologu, sudarant (modifikuotas, adaptuotas, specialiąsias) ugdymo programas ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • Veda pratybas, kuriose padeda išmokti nesuprastą mokomąją medžiagą;
 • Fiksuoja moksleivio pasiekimus, padeda įsitraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą;
 • Formuoja teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius;
 • Prireikus dalyvauja pamokose, padėdamas specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą;
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais moksleiviais;
 • Informuoja tėvus ir pedagogus apie pasiektus rezultatus.

Socialinių pedagogų konsultacijos

 • Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Organizuoja moksleivių nemokamą maitinimą;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų-socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumų prevencija;
 • Prireikus lanko vaikus namuose.

 Psichologo pagalba

 • Konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekdamas nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdus;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus (psicho-diagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdimosi problemas, specialiuosius ugdimosi poreikius;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Vertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

 Visuomeninės sveikatos priežiūros kabinetas

 • Teikia metodinę, dalykinę pagalbą pedagogams, tėvams bei mokiniams sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais;
 • Organizuoja pirminę ligų profilaktiką, susijusią su aktyviu ligų rizikos faktorių išaiškinimu;
 • Organizuoja sveikatingumo veiklą, atsižvelgdamos į vaiko amžiaus tarpsnių anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus;
 • Teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
 • Seka moksleivių sveikatingumą, registruoja ir analizuoja sergamumą.

   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2015-12-12